חיסכון פנסיוני

החיסכון הפנסיוני הינו כלי שמיועד ברובו לשמש חיסכון לקצבה, סוג של משכורת פנסיונית לתקופת הפרישה. חלק אחר הינו חיסכון פנסיוני הוני פטור ממס ריווחי הון, המיועד לשמש השתלמויות והרחבת ידע ומטרות שונות, קרנות הפנסיה הינם בנויות כיחידה הכוללת כיסויי ביטוח המוגדרות כקצבה, תנאי בסיסי כדי לעמוד בתנאי הקרן הינו 5 שנות אכשרה, כלומר חברות ותשלום לקרן מבלי לקבל או לתבוע לפני כן, ניתן יהיה להשתמש בכיסויי הביטוח לפי תנאי תקנון הקרן.

קרן פנסיה - הינו חיסכון פנסיוני מוכר למס, מטרתו חיסכון פנסיוני שיאפשר קצבה בתקופת הפרישה, החיסכון חובק בתוכו סוג של כיסויי ביטוח הנקראים -

קצבת נכות - סוג של א. כ. ע בסיסי ביותר, כפוף לנוהלי תקנון הקרן.

קצבת שארים - סוג של ביטוח חיים ילדים יקבלו קצבה עד היותם גיל 21 ובן/בת הזוג יקבלו 60% מהקצבה המקורית, כפוף לנוהלי תקנון הקרן.

קצבת הפנסיה - תקבע באמצעות מקדם המרה לקצבה שיקבע במועד הפרישה בלבד כהגדרתו על פי התקנון ויקבע את גובה הקצבה שתינתן לעמית החבר בקרן, כפוף לתנאי ונוהלי תקנון הקרן. 
 

פרטים על צורת ההתנהלות קרנות הפנסיה:


לקרנות הפנסיה מנהל קרן, קרן הפנסיה מתנהלת כתקנון, ניתנת לשינוי באמצעות וועדה המצביעה בעד השינויים לטובת המשכיות ותקינות התנהלות הקרן ולא בהכרח לטובת העמיתים, כלומר, מהות הצלחת הקרן הוא ההישרדות של הקרן גם במחיר אי הצלחת הקרן להגדיל רווחיות, מסיבות אלו של אי וודאות צריך לשקול את השתתפות בקרן, קרן הפנסיה לא מתאימה לכל אחד.

קרנות הפנסיה מתנהלות כסוג של קולקטיב עם ערבות הדדית בין חברי קרן, כפוף לנוהלי תקנון הקרן.

קרנות הפנסיה בנויות במהותן 30% אג"ח מיועד, השאר 70% מתנהל בבורסה, יכול חוסך לקבוע באיזה מסלול השקעות יתנהל החיסכון שלו לפי הגדרות הקרן.

קרנות הפנסיה מחויבות בריבית של 4.86% תשואה על 30% אג"ח המיועד בלבד, השאר לפי אפיקי ההשקעה שקבע החוסך בבורסה. 
לאור התנהלות קרנות הפנסיה כקולקטיב תחת תקנון, עם ערבות הדדית, חשופות הקרנות לגרעון אקטוארי בגלל מצב אפשרי בו סכום הכסף היוצא לטובת הפורשים גבוהה מסכום הכסף הנכנס מהחסכים.

חיסכון בקרן פנסיה מאפשר הטבת מס לעצמאיים, לשכירים ועצמאיים מגבלת הפקדה הינה עד 20.5% או עד 2 השכר הממוצע במשק, חשוב ומומלץ לשקול ביצוע של החיסכון בתאום עם רוח' בהתאם.

חשוב ביותר לבחור דרך חיסכון או אפיק השקעה המתאים, צריך להתייעץ עם איש מקצוע בתחום שידע ליישם את ניסיונו המקצועי ולהתאים את התכנית הטובה ליעדים ומטרות של הלקוח.
 
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ

התקשרו עכשיו 072-33-80-573
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו 09-8856005