העברה בין דורית, צוואות והסכמים בין בני משפחה


מה כולל עושר משפחתי?
עושר משפחתי הינו צבירת הון של משפחה במהלך חייהם, לצורך העברה בין דורית עוסק בדרך העברת העושר בצורה מדויקת יותר בהתייחס למבנה המורכב היום של התא המשפחתי.

למעשה-ההצלחה בהעברה בין דורית תלויה בליווי מקצועי ואף מומלץ על מנת לבצע העברה בין דורית כדי להוביל להצלחת העברה, להקטין חבות מס ולהגדיל ריוחיות עיסקית ואת ההון הקיים בהתייחס לסל יעדים ומטרות שיקבע כתהליך בין המעביר למקבלים. הכותרת ארוכה להגדרה צוואה, אלא שההתייחסות הינה לנושא מיסוי והעברת הניהול, על נדל"ן, נכסים עסקיים, נכסים פרטיים, חברות, קניין רוחני, נכסי מוניטין, מניות, נכסים בפעילות שוטפת, חסכונות פנסיונים, ביטוח ועסקים של בעלי שליטה עצמאיים ועוד.

סיבות רבות מסבירות את הקושי בהורשת עושר משפחתי, דבר שמצביע כעל נושא שחשוב לבחון אותו ולהתאים בתהליך מבוקר באמצעות אנשי מקצוע נכונים כדי להתגבר על היעדר מוכנות של הצד היורש לקבל ניהול, אי התאמה של יורש/יורשים לסוג העסק ואופיו, מצב של סכסוכים משפחתיים מחקרים מראים שכיום כ-2/3 מן העסקים המעוברים בהברה בין דורית אינם שורדים את המעבר לדור השני וכ- 90% לא שורדים את המעבר לדור השלישי.

הצלחת עסק שהיה מושתת על קשרים אישיים, של הדור המייסד ועוד במטרה כדי להתגבר על הקשיים הרבים להתגבר על המכשולים בתהליך משפטי, העברת ניהול מסודר או מציאת פתרון לניהול, פתרונות מס.

בהיעדר צוואה, חלוקה על פי דין נקבעת על פי חוק הירושה הישראלי.

על פי חוק הירושה, 50% מהעיזבון עובר לבן הזוג, בעוד 50% הנותרים נחלקים בין הילדים בחלקים שווים. החיסרון המשמעותי של הורשה על פי חוק הירושה הוא היעדר הגמישות וההתאמה בין היורשים לנכסים המחולקים בלי הבחנה.
לעומת זאת, המשפט הישראלי מציע הסדרים נוספים כדי שמוריש יוכל לעצב כמעט בכל דרך שיבחר בה את דרך ההורשה והאופן בו תחולק הירושה, צריך להסדיר זאת מבחינה משפטית. בין היתר ניתן להעביר עושר משפחתי בעזרת "מתנה בחיים".

בהורשה זו גם בן/בת הזוג וגם הילדים הופכים להיות בעלים במשותף של העסק המשפחתי – מצב שלרוב אינו משקף את רצונו של המוריש, שלא תוביל לשמירה על ניהולו התקין של העסק.

הסדר "מתנה בחיים" מאפשר הכוונה מקצועית, תוך המשך שליטה של ההורים כדי העברת הנכסים בצורה ההדרגתית התואמת את יכולת קצב הקליטה, בכך נצמצם סכסוכים אפשריים בין יורשים.

"מתנה בחיים" היא כלי יעיל שניתן לשימוש ולעצוב בדרכים שונות. בין היתר, מתנה יכולה להיות "מתנה על תנאי", מתנה שבצידה חיוב, ומתנה המותירה זכויות בידי נותנה.


לחילופין, כאשר מתכננים היטב הצוואה בפרוט מלא לכוונותיו של המוריש ניתן להוריש ולהעביר את העסק המשפחתי בצורה שתאפשר תפעול ושימור ותקל את הישרדותו. ניתן כמובן לשלב בין כלי המתנה לכלי הצוואה.

כך למשל, בהנחה שילד אחד או בין בן/בת הזוג והילדים הנותרים נדרש לבצעה חלוקה והעברה מסודרת כזו שתוביל למטרות המוריש ותשרת את אינטרס היורשים.

העברה בין דורית היא סוגיה שיכולה להיות מורכבת וכואבת. ההתנתקות כמייסד ממפעל החיים, מן הפעילות והעשייה, היא איננה החלטה קלה אף פעם. כאמור, תכנון משפטי בהתאמה לצרכי המוריש והיורשים, נכון ומוקדם יכול להכריע באשר לסיכויי הישרדותו של העסק המשפחתי.

ייעוץ משפטי מקצועי, הנוגע להעברה בין דורית מסודרת של עושר משפחתי הוא עניין חשוב שיש לראות בו שאין להקל בו ראש. כלים רבים שאינם קבועים בהסדרי ברירת המחדל בחוק הישראלי פתוחים בפני מורישים, הן מבחינה משפטית והן מבחינת המיסוי המומלץ. מעבר לכך, העברה בין דורית רגישה ומתוכננת מראש היא חיונית במניעת מאבקים עתידיים בין בני המשפחה ומאפשרת למוריש לבחון את החלטותיו בפועל.
 

כדאי לשקול להתחיל לטפל ולתכנן תהליך של "העברה בין דורית" כשגיל המייסד מבוגר, אך לא מבוגר מדי, כדי לאפשר תהליך של ניתוח התהליך, קביעת אסטרטגיה ושלבי עבודה העברה בתהליך לסוף דרכו המקצועית של המוריש כתהליך, בצורה מושכלת ומפוקחת שנות ה-60 המוקדמות כמייסד זו תקופת גיל העונה לדרישות הגמישות הנדרשת של תהליך כזה, המוריש עדיין מקבל החלטות מושכלות ובנוסף יכול לפקח על ההעברה ולחנוך את כניסה והכוונת יורשיו לפי כוונותיו והחלטותיו.

תוך תהליך "העברה הבין דורית", ניתן לקבוע כללים התנהגותיים ומשפחתיים שעל פיהם ידרשו לנהוג בעלי העניין להחזיק חלק בעסק המשפחתי. כללים אלו יקבעו בתהליך משפטי מסגרת פעילות של חובות וזכויות וימנעו מהעלאת דרישות של בני משפחה במעגל שני שלישי וגורמים אחרים זאת על ידי הסדרי הסכמי ממון או נאמנויות, תהליך זהה כוונתו לאפשר את השלמת התהליך של "העברה בין דורית" ללא הפרעה ומינימום הטרדה של גורמים שאינם רצויים.
 

מתי נכון להתחיל לתכנן העברה בין דורית?

כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ

התקשרו עכשיו 072-33-80-573
כתובת
האופה 2, אזוה"ת קדימה צורן
או מלאו פרטיכם בטופס לפגישת ייעוץ
התקשרו עכשיו 09-8856005